Øveplan

Øveplan, forår 2019


10. januar

24. januar

31. januar

Søndag d. 3. februar kl. 15:30 (mødetid ??:??)

Kyndelmisse + spisning

14. februar

Tirsdag d. 19. februar kl. 19:30

Sangaften i Stalden m. Kristian Enevoldsen


Med korlig hilsen, Lene, 4028 2051/Gudnason@os.dk

Lukket for kommentarer.